Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna våra kunder ställer före, under och efter sin solcellsbesiktning. Hittar du inte svaret på din fråga är du varmt välkommen att ringa eller mejla oss så svarar vi så fort vi kan.

Är ni certifierade för besiktning av solceller?

I dag finns ingen specifik certifiering för besiktning av just solceller. Det finns däremot certifieringar för olika besiktningsmetodiker och man kan så klart vara mer eller mindre kunnig och lämpad för uppgiften. Vår besiktningsman har en ingenjörsexamen i elteknik, över 10 års erfarenhet som elkonstruktör, är certifierad inom Termografi, utbildad och godkänd Byggdoktor samt av SBR godkänd besiktningsman för både entreprenadbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Vi är stolta över att ha kunskap och erfarenhet från såväl el-, bygg och besiktningsverksamhet. Våra solcellsbesiktningar är heltäckande på riktigt och följer standarder för hur besiktningar ska gå till.

Vad kostar en besiktning av solceller?

Startpriset för en statusbesiktning respektive slutbesiktning av en mindre anläggning i vårt närområde ligger på 4 990 kr respektive 5 490 kr inklusive moms. För att kunna hålla så konkurrenskraftiga priser som möjligt skräddarsyr vi alltid priset efter just dina förutsättningar. Faktorer som påverkar priset är anläggningens storlek, om du installerat batteri eller andra tillbehör och hur lång resväg vi har till dig.

Vi har inga dolda avgifter. Priset du får är alltid ett fastpris där allt ingår; resa, fysisk besiktning, dokumentgranskning, skriftligt utlåtande etcetera. Läs gärna mer om allt som kontrolleras när vi besiktigar solceller.

Brukar leverantören åtgärda fel ni hittar vid besiktningen?

Ja, det gör de som regel.

Vi brukar säga att våra solcellsbesiktningar har muskler eftersom de helt bygger på gällande lagar, regelverk och instruktioner. Varje felnotering vi gör har en tydlig referens till aktuell bestämmelse där entreprenören kan läsa innantill vad som gäller. Det gör att våra solcellsbesiktningar blir väldigt starka och svåra att säga emot.

Har en installatör åsikter om en notering vill vi dessutom gärna att de hör av sig direkt till oss så vi kan motivera och förklara felet närmare. Efter en sån dialog är det svårt att slingra sig ur en åtgärd.

Med det sagt finns det tyvärr enstaka tillfällen när installatören ändå vägrat att följa besiktningsresultatet. Ingen bransch kan svära sig helt fri från oseriösa aktörer och speciellt inte solcellsbranschen som ökat så snabbt de senaste åren. Ditt besiktningsutlåtande är oavsett din bästa vän om du tar ärendet vidare. Utlåtandet bevisar att du har rätt och att entreprenören vägrar följa gällande regler.

Bjuder ni in/kallar min solcellsinstallatör till besiktningen?

Ja, vid slutbesiktning av solceller ingår alltid att en kallelse skickas till din entreprenör.

Vill du kan vi även informera installatören när vi gör en statusbesiktning av dina solceller. Det är inte praxis att kalla till en sån solcellsbesiktning men det har hänt att solcellsinstallatören vill vara med trots att det gått en tid sen solcellerna sattes upp.

Behöver jag förbereda något till solcellsbesiktningen?

Ja, du behöver förbereda två saker innan vårt besök hos dig.

 1. Du ska mejla all dokumentation du har om din solcellsanläggning till oss så vi kan granska det innan vi kommer ut. Kan du inte mejla får du visa upp dokumentationen vid själva platsbesöket.
 2. Du behöver se till att hela solcellsanläggningen är åtkomlig. Det betyder att vi måste kunna ta oss upp och runt på taket på ett säkert sätt. Vår besiktningsman har fallskyddsutbildning och utrustning men du behöver ha en stege som passar ditt hus så besiktningsmannen kan ta sig upp på taket samt in på vinden. Dessutom måste det finnas nycklar så det går att komma åt växelriktaren om den exempelvis sitter inne i ett garage eller förråd.
Kan ni besikta de solcellsprodukter jag har installerat?

Ja det kan vi.

Konstruktionen för solcellsanläggningen är densamma oavsett vem som tillverkat solcellerna eller övriga komponenter. Elinstallationsreglerna och Boverkets byggregler är också desamma. Det som skiljer är tillverkarens specifika anvisningar. Med vår erfarenhet av solcellsbesiktningar har vi sett de flesta komponenter men oavsett läser vi alltid in oss på just dina innan platsbesöket. Det är därför vi begär in all dokumentation du har om din solcellsanläggning direkt när du bokat en tid hos oss.

Jag har ett högt hus, hur kommer ni upp?

Taksäkerhet är så klart jätteviktigt i vårt arbete. Vi följer både Arbetsmiljöverkets regler samt Boverkets byggregler. Det innebär följande:

 • För hus med fasadhöjd fyra meter eller lägre räcker det med en lös stege som går att säkra mot takfoten. Hit hör de flesta villor.
 • Vid fasadhöjd mellan fyra och åtta meter bör det finnas fasta uppstigningsmöjligheter antingen utvändigt (fasadstege) eller invändigt (taklucka).
 • När fasadhöjden överstiger åtta meter bör det finnas en invändig uppstigningsanordning (tak- eller vägglucka).

I de två senare fallen går det även att lösa åtkomst till taket via exempelvis entreprenörens byggställning om den finns kvar eller en skylift. Kostnaden för skyliften tillkommer ju dock.

Enligt arbetsmiljöreglerna har vår besiktningsman en personlig fallskyddsutrustning som han alltid använder vid arbete på tak.

Min nätägare har inte hunnit godkänna färdiganmälan, kan ni besikta ändå?

Ja det kan vi. Färdiganmälan inverkar inte på solcellsanläggningens utförande.

Vilka är de vanligaste felen ni hittar under era solcellsbesiktningar?

Just nu är de vanligaste felen att solcellsanläggningens montagedelar inte är funktionsjordade så det går att övervaka isolationsfel samt att installatören inte tänkt på att strömmar från elnätet och solcellerna sammanlagras så de kan överbelasta befintlig elcentral.

Saknad och bristfällig dokumentation samt märkning är också mer eller mindre standard vid alla besiktningar vi utför men det finns dessutom en uppsjö av fel som varierar mellan olika installationer. Några exempel är felaktigt materialval på elkomponenter, kablar som är dragna så de kommer skadas och bli farliga med tiden, underdimensionerade kablar, skuggning av paneler, felaktig placering av montagedelar på tak, skadade tak och avsaknad av snörasskydd.

Borde jag göra en delbesiktning/förbesiktning av min solcellsinstallation?

För takmonterade solcellsanläggningar vore det bra eftersom viktiga delar av installationen döljs av solpanelerna när de väl är monterade. I praktiken är det dock svårt att få till. Din solcellsentreprenör måste nämligen avbryta sitt arbete, när allt utom solpanelerna är monterat på taket, så vi kan utföra förbesiktningen.

Besiktar ni solceller i min stad?

Vi utför regelbundet solcellsbesiktningar i Stockholm, Mälardalen, Sörmland och Östergötland. Vid större uppdrag jobbar vi över hela Sverige så tveka inte att fråga om vi kan komma ut.

Priset för besiktning av solceller på en villa blir högt vid längre resor så dessa utför vi framförallt i följande städer:

 • Arboga
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Flen
 • Gnesta
 • Katrineholm
 • Kumla
 • Linköping
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Oxelösund
 • Stockholm
 • Strängnäs
 • Södertälje
 • Trosa
 • Vingåker
 • Västerås
 • Örebro

Och alla ställen här emellan.

Kan jag göra ROT-avdrag för besiktning av solceller?

Nej.

Tyvärr är besiktningar inte ROT- eller RUT-berättigade och skattereduktionen för grön teknik täcker inte heller besiktningar.

Kan ni besiktiga solceller på vintern?

Visst går det att besiktiga solcellsanläggningar året runt. Lite snö eller frost gör ingen skillnad. Är solpanelerna däremot helt begravda och det är fullt med snö under solcellerna går det inte att besiktiga delarna på taket. Du har i såna fall två alternativ:

 • Hör av dig så fort du inser att taket kommer vara snötäckt vid det planerade platsbesöket så bokar vi om din tid, utan kostnad, och utför en komplett besiktning av solcellerna när snön smällt.
 • Vi besiktigar alla delar av solcellsanläggningen som är möjliga att komma åt; såsom installationen runt växelriktaren, inkopplingen till din befintliga elanläggning och granskning av all dokumentation. När snön försvunnit gör vi sen en kompletterande besiktning av delarna på taket. Det här alternativet blir dyrare för dig eftersom vi måste åka ut två gånger så vi rekommenderar bara det när det är bråttom med en slutbesiktning eller liknande.
Vem ska skicka all dokumentation till er?

Som vår beställare är det du som är ansvarig att vi får tillgång till all dokumentation som finns om din solcellsanläggning. Entreprenören ska ha gett dig den dokumentation vi efterfrågar som en del av sin leverans till dig. De har dock ingen skyldighet att skicka den till oss som besiktningsföretag.

När får jag det skriftliga utlåtandet från min besiktning av solcellerna?

Vi mejlar utlåtandet till dig så fort vi kan, oftast redan dagen efter besiktningen. Sker besiktningen på en fredag får du som regel utlåtandet efter helgen. Vårt mål är alltid att du ska ha ditt utlåtande senast inom fem arbetsdagar.

Min solcellsanläggning blev inte godkänd vid slutbesiktningen, vad händer nu?

Blir din solcellsanläggning underkänd vid slutbesiktningen anses installationen fortfarande pågå. Entreprenören måste alltså fortsätta installationen för att slutföra anläggningen och uppfylla sitt kontrakt med dig.

När entreprenören meddelar att arbetet är slutfört enligt besiktningen får du välja om du vill göra en fortsatt slutbesiktning för att kontrollera alla åtgärder eller om du litar på entreprenörens ord att allt är klart och rätt utfört.

När ska leverantören åtgärda felen?

Installatören ska få skälig tid på sig att åtgärda fel som identifieras vid solcellsbesiktningen. Vid slutbesiktningar där entreprenören deltar diskuterar ni på plats vad som är rimligt och besiktningsmannen dokumenterar överenskommelsen i utlåtandet. Kan ni inte komma överens eller om entreprenören inte deltar på besiktningen kan ofta två månader anses vara skälig tid för åtgärder.

Varför anmärker ni på snörasskydd/taksäkerhet?

Enligt Boverkets byggregler ska det finnas anordningar för taksäkerhet såsom takstege och takbrygga när det finns fasta arbetsställen på taket. Som fast arbetsställe räknas till exempel skorsten, vattengångar och solceller. Dessutom ska det finnas snörasskydd som skydd mot fallande snö och is, vilket måste vara rätt placerat för att inte påverka solcellerna negativt.

Vad är egenkontroller och varför ska ni ha dem?

Fel i en elinstallation kan vara förödande med elchock och brand som resultat. Enligt elinstallationsreglerna ska elinstallatörer därför alltid dubbelkolla sitt eget arbete. I reglerna heter det att man utför kontroll före drifttagning men i dagligt tal kallas det egenkontroller.

Egenkontrollerna ska inkludera både inspektion och provning (mätningar) av din solcellsanläggning. För besiktningsmannen är det viktigt att se protokollen från dessa kontroller för att se så de verkligen utförts men också för att installationer som finns under solpanelerna ofta inte går att komma åt i efterhand.

Varför måste ni titta på vinden?

Av två anledningar:

 • När underlagstaket används för infästning av montagedelar vill vi kontrollera att underlagstakets konstruktion är lämpligt för det.
 • Granskning av underlagstaket görs även som en del i vår bedömning av takets allmänna skick och dess lämplighet för en solcellsinstallation.
Vad är ett enlinjeschema?

Ett enlinjeschema är ett grafiskt elschema som visar hur solcellsanläggningen är ansluten till och samspelar med din befintliga elanläggning. Det heter enlinjeschema eftersom man bara ritar ut en linje för varje kabelväg och inte varje ledare för sig.

Jag har fått mer dokumentation, kan ni granska den?

Både ja och nej. Vi granskar all dokumentation vi får innan platsbesöket samt de eventuella dokument du visar på plats men när du fått besiktningsutlåtandet är vårt uppdrag klart. Då lägger vi inte till ny information eller ändrar felen vi noterat eftersom utlåtandet gäller solcellsanläggningens skick och utförande vid tiden för vårt platsbesök. Vill du däremot göra en uppföljande besiktning granskar vi så klart all ny dokumentation du fått i samband med den nya besiktningen.

Hur reklamerar jag min solcellsinstallation?

Konsumentverkets sida Hallå konsument har bra vägledningar om hur man ska gå tillväga för att reklamera fel till hantverkare. I korta ordalag måste du ha dokumenterat felet du vill reklamera, vilket är uppfyllt genom besiktningsutlåtandet du får från oss, för att därefter skriftligt kontakta företaget med dina krav. Skriv alltså ett mejl till din installatör att du vill reklamera solcellsanläggningen enligt bifogat besiktningsutlåtande och att du vill att felen ska åtgärdas. Be samtidigt om en tidplan för när åtgärderna kan utföras. Var noggrann med att reklamera felet direkt när du får utlåtandet.

Installatören har åtgärdat alla fel, kan ni uppdatera mitt utlåtande?

Besiktningsutlåtandet du får av oss gäller solcellsanläggningens skick och utförande vid tidpunkten för vårt platsbesök. Efter det ändrar vi alltså inte på något i utlåtandet. Däremot hjälper vi dig gärna med en uppföljande besiktning och då får du så klart ett nytt utlåtande för hur din anläggning ser ut just nu.

Kan jag få längre tid på mig att betala fakturan från er?

Ring oss om du behöver få längre tid på dig med din faktura så kan vi kika på att flytta fram förfallodagen. Vänta inte tills du fått en betalningspåminnelse utan hör av dig direkt när du ser att du kommer få problem att betala i tid.