Solcellspaneler på ett villatak.

Besiktning av solceller - status, garanti och överlåtelse

Solsäker utför alla typer av solcellsbesiktningar

Jo, i praktiken är alla solcellsbesiktningar i stort sett likadana. Det är ju samma anläggning med samma saker som ska kontrolleras. Det som skiljer är när under solcellsanläggningens livstid besiktningen utförs och vad du ska använda resultatet till.

Statusbesiktning

En statusbesiktning görs när din solcellsanläggning suttit uppe i minst två månader. Innan två månader förflutit är det bättre att göra en slutbesiktning. Syftet med statusbesiktningen är att kontrollera solcellsanläggningens utförande och nuvarande skick; exempelvis när du vill veta att anläggning är säker alternativt behöver underlag till en reklamation eller i ett försäkringsärende.

Garantibesiktning

En garantibesiktning ska göras innan den kortaste garantitiden går ut för din solcellsinstallation så du hinner nyttja garantierna om det behövs. Gör besiktningen nära inpå den kortaste garantins utgång men var säker på att du kommer hinna skicka in underlaget från besiktningen till din solcellsleverantör innan garantitiden passerat.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning av solceller görs när du ska köpa ett hus med en befintlig solcellsanläggning. Vid fastighetsköp har du en undersökningsplikt gällande hela fastigheten, alltså även solcellsanläggningen. Du kan visserligen åberopa dolda fel om problem uppstår efter inflyttningen men bara om du först kontrollerat anläggningen och kan bevisa att felen som uppstått inte gick att upptäcka innan köpet. Hittas fel vid överlåtelsebesiktningen kan du dessutom använda utlåtandet för att förhandla om villkoren för köpet.

Vi kan hjälpa dig med en överlåtelsebesiktning av hela huset inklusive solcellerna →

Privatperson

Besiktning av alla typer och storlekar på solcellsanläggningar.
Från 4 990 kr inklusive moms.

BRF & företag

Status- och garantibesiktning av solceller.
Skräddarsytt pris baserat på er anläggnings storlek och utformning.

Nöjda kunder 3 år i rad

Så här går en besiktning av solceller till

 1. Boka din solcellsbesiktning

  Fyll i vårt formulär så återkommer vi med ett fast pris och förslag på tid för besiktningen. När vi har alla uppgifter och hittat en tid som fungerar får du en uppdragsbekräftelse att godkänna innan bokningen blir bindande.

 2. Mejla in dokumentation

  Skicka in all dokumentation du har om din solcellsanläggning så vår besiktningsman kan granska den innan platsbesöket. Du får en lista av oss på all dokumentation som ska finnas om din solcellsanläggning och har möjlighet att begära in det som saknas från din leverantör redan innan den fysiska besiktningen, vilket många av våra kunder gör.

 3. Platsbesök av besiktningsman

  Platsbesöket börjar med en kort frågestund om dina solceller. Har du dokumentation som inte kunnat mejlas in tittar besiktningsmannen även på den. Därefter undersöks hela anläggningen noggrant. Se allt som kontrolleras när vi besiktigar dina solceller. Besiktningsmannen avslutar genom att sammanfatta sina noteringar för dig och svarar på alla frågor du kan tänkas ha.

 4. Skriftligt utlåtande via mejl

  Vi mejlar den skriftliga sammanställningen från solcellsbesiktningen till dig så fort vi kan. Normalt får du utlåtandet redan dagen efter platsbesöket men ibland kan det ta ett par dagar. Prata med besiktningsmannen om du har speciellt bråttom att få besiktningsutlåtandet så kan vi prioritera dig.

Solceller på platt tak.

Använd ditt besiktningsutlåtande

Reklamera funna fel

Har vi hittat fel på din solcellsanläggning, vilket besiktningsmannen i stort sett alltid gör, ska du reklamera felen till din leverantör så fort som möjligt. Skriv ett mejl till entreprenören att du reklamerar solcellsanläggningen enligt besiktningsutlåtandet och bifoga så klart ditt utlåtande från solcellsbesiktningen. Fråga även när de kommer kunna åtgärda felen och informera dessutom om att de kan ringa direkt till oss på Solsäker (telefonnummer 010-173 41 00) om de har synpunkter eller frågor om felen i besiktningsutlåtandet.

Intyg på åtgärdade fel

I våra besiktningsutlåtanden finns alltid en instruktion till solcellsinstallatören om att använda utlåtandet som arbetsunderlag och för att bekräfta när felen är åtgärdade. De kan direkt i utlåtandet fylla i datum och signera varje fel som fixas för att sen lämna det ifyllda utlåtandet till dig som ett intyg över sina åtgärder.

Bevis i tvist eller försäkringsärende

Har du ett besiktningsutlåtande över din solcellsanläggning kan du använda det och vår expertis som bevis på anläggningens skick och utförande vid tidpunkten för besiktningen. Det kan behövas till exempel vid ett dolda fel-ärende en tid efter ett fastighetsköp, som bevis på anläggningens säkerhet i ett försäkringsärende eller i en utökad tvist med din entreprenör.

En besiktning av dina solceller är en billig försäkring mot brand, elchock, fuktskador, produktionsbortfall med mera. Som ansvarig för din elanläggning får du även ett kvitto på att anläggningen uppfyller våra svenska lagar och regler.

Vanliga frågor och svar

Se alla
Behöver jag förbereda något till solcellsbesiktningen?

Ja, du behöver förbereda två saker innan vårt besök hos dig.

 1. Du ska mejla all dokumentation du har om din solcellsanläggning till oss så vi kan granska det innan vi kommer ut. Kan du inte mejla får du visa upp dokumentationen vid själva platsbesöket.
 2. Du behöver se till att hela solcellsanläggningen är åtkomlig. Det betyder att vi måste kunna ta oss upp och runt på taket på ett säkert sätt. Vår besiktningsman har fallskyddsutbildning och utrustning men du behöver ha en stege som passar ditt hus så besiktningsmannen kan ta sig upp på taket samt in på vinden. Dessutom måste det finnas nycklar så det går att komma åt växelriktaren om den exempelvis sitter inne i ett garage eller förråd.
Bjuder ni in/kallar min solcellsinstallatör till besiktningen?

Ja, vid slutbesiktning av solceller ingår alltid att en kallelse skickas till din entreprenör.

Vill du kan vi även informera installatören när vi gör en statusbesiktning av dina solceller. Det är inte praxis att kalla till en sån solcellsbesiktning men det har hänt att solcellsinstallatören vill vara med trots att det gått en tid sen solcellerna sattes upp.

Hur reklamerar jag min solcellsinstallation?

Konsumentverkets sida Hallå konsument har bra vägledningar om hur man ska gå tillväga för att reklamera fel till hantverkare. I korta ordalag måste du ha dokumenterat felet du vill reklamera, vilket är uppfyllt genom besiktningsutlåtandet du får från oss, för att därefter skriftligt kontakta företaget med dina krav. Skriv alltså ett mejl till din installatör att du vill reklamera solcellsanläggningen enligt bifogat besiktningsutlåtande och att du vill att felen ska åtgärdas. Be samtidigt om en tidplan för när åtgärderna kan utföras. Var noggrann med att reklamera felet direkt när du får utlåtandet.