Solcellspaneler och växelriktare på en industribyggnad.

Slutbesiktning solceller

Solsäker utför slutbesiktningar av

Alla storlekar

Från små installationer med färre än 15 solpaneler och en växelriktare, med eller utan batteri och elbilsladdare; till stora industrianläggningar med 1 000+ solpaneler och ett flertal växelriktare.

Alla typer

Alla entreprenader

Privatperson

Slutbesiktning av solceller på villatak.
Från 5 490 kr inklusive moms.

BRF & företag

Slutbesiktning av solceller monterade på alla typer av yttertak och markstativ.
Konkurrenskraftiga priser och snabb service.

Varför göra en slutbesiktning?

I jämförelse med den totala installationskostnaden är en slutbesiktning av dina solceller en billig försäkring för såväl person som plånbok.

Syftet med slutbesiktningen

En viktig poäng med slutbesiktningen

En viktig poäng med slutbesiktningen är att du, din entreprenör och besiktningsmannen ska vara på plats samtidigt så ni direkt kan reda ut frågetecken som uppstår. Besiktningsmannen kan då hjälpa till att medla i frågor och dokumentera de överenskommelser som görs. Exempelvis förklara fel som hittas och dokumentera när ni kommer överens om att felen ska vara åtgärdade.

Solceller på tegeltak med utsikt över kvarteret.

När ska slutbesiktningen göras?

Utför slutbesiktningen inom åtta veckor

En slutbesiktning av solceller ska göras så snart som möjligt efter att din leverantör meddelat att de har slutfört installationen. Standard är att slutbesiktningen utförs senast åtta veckor efter att entreprenören meddelat att solcellsanläggningen är färdig och slutbesiktning alltså är möjlig.

Kallelse till slutbesiktningen ska ske i god tid

Meddela din solcellsinstallatör att du kommer göra en slutbesiktning så de kan ge dig tydliga besked om när de är klara och säkerställa att de själva kan delta vid besiktningen. Vissa entreprenörer kräver att kallelsen till slutbesiktningen kommer i god tid för att de ska ha möjlighet att inställa sig. Enligt normalt förfarande anses två veckor vara i god tid. Många solcellsföretag godtar dock kortare kallelsetid.

Hur går slutbesiktningen till?

 1. Boka din slutbesiktning

  Kontakta oss gärna redan innan eller när solcellsinstallation pågår så vi kan planera in din slutbesiktning så bra som möjligt. Hör annars av dig direkt i dag om dina solceller redan är klara för besiktning. Av oss får du ett skräddarsytt pris på din slutbesiktning och direkt ett förslag på när vi kan komma ut. När vi är överens om tid och pris får du en komplett uppdragsbekräftelse att godkänna innan bokningen blir bindande.

 2. Kallelse och dokument­granskning inför slutbesiktningen

  När bokningen är klar skickar vi en officiell kallelse till både dig och entreprenören med tid och plats för slutbesiktningen. Samtidigt begär vi in den dokumentation som finns om solcellsanläggningen så vår besiktningsman kan granska den innan platsbesöket. Som beställare är det ditt ansvar att dokumenten skickas till oss på Solsäker även om det många gånger är solcellsleverantören som först behöver förse dig med dokumenten.

 3. Platsbesök av besiktningsmannen

  Platsbesöket startar med en kort samling där besiktningsmannen går igenom hur besiktningen kommer gå till och ställer frågor om entreprenaden. Under besiktningen kontrolleras att solcellsanläggningen stämmer överens med den offert eller andra kontraktshandlingar som finns mellan dig och din leverantör, de krav och anvisningar tillverkarna av solcellsanläggningens olika komponenter har, våra svenska elinstallationsregler samt Boverkets byggregler. Besiktningen avslutas med en ny samling där besiktningsmannen sammanfattar vad han funnit, du och din leverantör får ge er syn på saken och komma överens om något behöver lösas.

 4. Besked om godkännande

  Som sista punkt vid platsbesöket bedömer besiktningsmannen om entreprenaden kan godkännas eller ej. Blir din solcellsanläggning godkänd kan du tryggt börja använda den även om det finns några småfel. Garantitiden för entreprenaden börjar samtidigt rulla. Blir din solcellsinstallation inte godkänd anses installationen fortfarande vara pågående och entreprenören måste alltså backa tillbaka för att slutföra anläggningen och kontraktet med dig.

 5. Skriftligt utlåtande via e-post

  Resultatet från slutbesiktningen skickar vi i ett skriftligt utlåtande till dig via e-post. Oftast får du utlåtandet redan dagen efter besiktningen men ibland kan det ta ett par dagar. Har du angett att vi även ska skicka utlåtandet till din solcellsinstallatör gör vi så klart även det.

Vad händer efter slutbesiktningen?

Tyvärr är chansen minimal att du kan luta dig tillbaka

Hittades inga fel på din solcellsanläggning är allt så klart frid och fröjd och du kan framöver njuta av din egenproducerade el. Tråkigt nog är det extremt ovanligt att en solcellsinstallation är felfri så troligtvis finns det dock en del efterarbete att ha koll på.

Reklamation till solcells­installatören

Deltog din installatör vid slutbesiktningen vet denne redan vilka fel som finns på anläggningen och ni har kommit överens om när felen ska vara åtgärdade.

Var leverantören inte med vid besiktningen av solcellerna måste du själv göra en skriftlig reklamation och begära att de åtgärdar felen som hittats. Skicka helt enkelt det skriftliga utlåtandet du fått av oss och be att de rättar till missarna som finns listade. Be även om en tidplan för när de kan vara klara och upplys om att de gärna får kontakta oss på Solsäker om de har frågor.

Avhjälpande av funna fel

När reklamationen skickats till solcellsinstallatören ligger bollen hos dem. Förhoppningsvis åker de ut och åtgärdar alla fel som hittats och meddelar dig när allt är klart. Vi instruerar entreprenören att använda utlåtandet från slutbesiktningen som arbetsunderlag och bekräfta varje avhjälpt fel med signatur och datum direkt i utlåtandet. Då kan de enkelt ge dig utlåtandet när allt är klart. Med ett signerat utlåtande har du ett skriftligt intyg på att allt är åtgärdat och du kan äntligen luta dig tillbaka.

"Alla kan göra fel. En bra entreprenör är den som snabbt och smidigt löser sina misstag.”
Daniel Östervall, Besiktningsman

Fortsatt slutbesiktning eller efterbesiktning

Fick du inget skriftligt underlag på solcellsleverantörens åtgärder eller känner du dig oavsett osäker på om allt blev fixat på rätt sätt? Då kan du göra en uppföljande besiktning. Om din solcellsanläggning blev underkänd vid slutbesiktningen gör vi en fortsatt slutbesiktning. Blev anläggningen godkänd med några mindre fel heter det istället att vi gör en efterbesiktning. I praktiken innebär båda att vi kontrollerar din solcellsanläggning igen gällande de fel vi dokumenterade under den första slutbesiktningen för att se så de är åtgärdade på rätt sätt.

Om solcells­installatören avslår din reklamation

Tyvärr händer det att en installatör inte tar sitt ansvar eller motsätter sig felen vi har identifierat vid slutbesiktningen, trots att varje notering vi gör har referenser till gällande lagar och regler. Vi är vana att diskutera med installatörer så be dem höra av sig direkt till oss så kan vi ta diskussionen med dem.

Tar entreprenören oavsett inte sitt ansvar kan du skicka in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentverket har samlat nyttig information om vilka rättigheter du har när det blir problem med din solcellsanläggning.

Välkommen på slutbesiktning av solceller.

Vanliga frågor och svar

Se alla
Borde jag göra en delbesiktning/förbesiktning av min solcellsinstallation?

För takmonterade solcellsanläggningar vore det bra eftersom viktiga delar av installationen döljs av solpanelerna när de väl är monterade. I praktiken är det dock svårt att få till. Din solcellsentreprenör måste nämligen avbryta sitt arbete, när allt utom solpanelerna är monterat på taket, så vi kan utföra förbesiktningen.

Min nätägare har inte hunnit godkänna färdiganmälan, kan ni besikta ändå?

Ja det kan vi. Färdiganmälan inverkar inte på solcellsanläggningens utförande.

Kan ni besikta de solcellsprodukter jag har installerat?

Ja det kan vi.

Konstruktionen för solcellsanläggningen är densamma oavsett vem som tillverkat solcellerna eller övriga komponenter. Elinstallationsreglerna och Boverkets byggregler är också desamma. Det som skiljer är tillverkarens specifika anvisningar. Med vår erfarenhet av solcellsbesiktningar har vi sett de flesta komponenter men oavsett läser vi alltid in oss på just dina innan platsbesöket. Det är därför vi begär in all dokumentation du har om din solcellsanläggning direkt när du bokat en tid hos oss.