Solcellspaneler på ett villatak.

Allt som kontrolleras när vi besiktigar solceller

Solsäkers solcellsbesiktningar omfattar över 100 kontrollpunkter. Vi kontrollerar varje detalj av din solcellsanläggning så den uppfyller elinstallationsreglerna, Boverkets byggregler, tillverkarnas anvisningar och avtalet med din leverantör. Nedan kan du mer djupgående se vad som undersöks när vi besiktigar dina solceller.

Takfäste för monteringssystem till solceller.

Tak & infästning

Att ditt tak är lämpligt för en solcellsanläggning är så klart grundläggande för att dina nya solpaneler ska kunna sitta uppe och producera solel under lång tid. Dessutom är infästningen i taket ett kritiskt moment som måste bli rätt för att takläckage eller för tidigt åldrande av taket inte ska uppstå.

Vi kontrollerar bland annat:

 • takets allmänna skick
 • bärande konstruktion för solcellerna
 • takinfästningar
 • fuktskydd vid infästningar och håltagning
 • förekomst av kringliggande objekt (exempelvis träd)
 • installatörens egenkontroller
Besiktningsman på gångbrygga, säkrad med lina.

Taksäkerhet

När du installerar solceller är det extra angeläget att taksäkerheten kring solcellerna är genomtänkt för att minimera skador på såväl person som egendom. Det måste självklart vara möjligt att se över och underhålla såväl din solcellsanläggning som ditt tak under de (minst) 25-30 år solpanelerna sitter uppe.

Vi kontrollerar bland annat:

 • snörasskydd
 • förankringsanordningar
 • takstege och takbrygga
 • åtkomst till övriga takinstallationer
Solcellspaneler på villatak

Solpaneler

Du ska självklart ha fått rätt antal solpaneler som är hela utan repor eller andra skador. Korrekt monterade solpaneler är fundamentalt för att yttre faktorer (som vindbyar, snö, fukt och höga temperaturer) inte ska kunna skada varken solcellerna eller ditt tak.

Vi kontrollerar bland annat:

 • monteringsskenor och fästen
 • solpanelernas skick, placering och orientering
 • skuggning
 • luftspalt
 • snö- och vindlastberäkningar
 • installatörens egenkontroller
Likströmskablar från solcellspaneler dragna genom ventil i källarvägg.

Kablage och kopplingsutrustning (DC)

Att kablaget från solpanelerna till växelriktaren är av rätt typ och förlagt korrekt är grundläggande för en solcellsanläggning. I annat fall kan vind, snö etcetera skada installationen. Även gnistbildning och brand kan uppstå av till exempel glappkontakt.

Vi kontrollerar bland annat:

 • balansering av strängar och underblock
 • kopplingslådor och frånskiljare
 • typ av kablar och komponenter
 • förläggning av kablage
 • tätning vid kabelgenomföringar (klimatskal, ångspärr, brandcell)
 • entreprenörens egenkontroller
Växelriktare och elcentral på källarvägg.

Växelriktare med kringutrustning

Växelriktaren är själva hjärtat i din solcellsanläggning och den som begränsar hur mycket el du kan få ut från dina solceller. Därför är det viktigt att växelriktaren är rätt dimensionerad men också att den är lämpligt placerad och att det är möjligt att bryta strömmen till den så det går att jobba på anläggningen på ett säkert sätt. Dessutom ska det finnas en övervakningslösning för solcellsanläggningen om problem uppstår under drift.

Vi kontrollerar bland annat:

 • växelriktarens placering
 • växelriktarens dimensionering och funktion
 • övervakningslösning
 • lastfrånskiljare och frånskiljare
 • överspänningsskydd
 • funktionsutjämning och isolationsövervakning
Elmätare och varningsskylt för solcellsanläggning.

Anslutning mot elanläggning (AC)

Rätt typ av elmaterial förlagt och kopplat på rätt sätt är grundläggande för att en elanläggning ska vara säker. Speciellt viktigt är det att planera anslutningen mot din befintliga elanläggning så kablaget in i huset inte kan överbelastas av för stora strömmar. Den befintliga elanläggningen dimensionerades ju troligen inte för att det senare skulle gå att ansluta en solcellsanläggning.

Vi kontrollerar bland annat:

 • dimensionering och överströmsskydd (säkringar)
 • huvudbrytare
 • typ av kablar och komponenter
 • förläggning av kablage
 • överspänningsskydd
 • tätning vid kabelgenomföringar (klimatskal, ångspärr, brandcell)
Tre varningsskyltar för produktionsanläggning.

Märkning

Märkning av kablar och elutrustning ska finnas genom hela solcellsanläggningen. Från solcellerna på taket fram till anslutningen mot husets befintliga anläggning, samt på byggnad där anläggningsdelar finns. Utomstående som exempelvis brandkår, sotare och hantverkare ska direkt kunna se att det finns en solcellsanläggning i drift. Det är livsviktigt eftersom solcellernas elproduktion inte går att stänga av så länge solen skiner på dem.

Vi kontrollerar bland annat:

 • märkning av kablar och komponenter
 • varningsskyltar vid elutrustning
 • varningsskyltar på byggnader
Dokumentation över solcellsinstallation.

Dokumentation

När din solcellsinstallation är färdig ska entreprenören överlämna viktiga dokument till dig. Det är värdehandlingar som visar av vem och hur arbetet är utfört. Det är viktigt att all dokumentation finns och är korrekt för att du ska kunna verifiera installationen och veta hur den fungerar. Du ska också kunna visa alla underlag vid en eventuell försäljning och vid ett garanti- eller försäkringsärende.

Vi kontrollerar bland annat:

 • snö- och vindlastberäkningar
 • installatörens egenkontroller
 • datablad och monteringsanvisningar
 • användarmanual
 • enlinjeschema
 • eventuell stränglayout
 • garantidokument
Solcellsbatteri i förråd.

Extrautrustning: Batteri, elbilsladdare

Har du valt att lägga till batteri eller laddstolpe för elbil till din solcellsanläggning besiktigar vi självklart även att dessa delar uppfyller elsäkerhetsreglerna och har utförts enligt ditt avtal med entreprenören. Detsamma gäller om du valt en anläggning med ödriftfunktion som alltså levererar el till huset även när det blir strömavbrott.

Vi kontrollerar bland annat:

 • tillval installerade enligt kontraktshandlingar
 • lastfrånskiljare och överströmsskydd (säkring)
 • kopplingsutrustning
 • typ av kablar och komponenter
 • förläggning av kablage
Solcellspaneler integrerade i plåttak på villa.

Vid soltak med integrerade solceller

Vi hjälper även dig som installerat ett soltak med integrerade solceller. Förutom ovan nämnda delar ska så klart hela takkonstruktionen vara korrekt utförd. Taket är husets viktigaste klimatskal och en stor del av husets karaktär. Det ska självklart vara snyggt utfört i enlighet med branschreglerna och ditt avtal med leverantören.

Vi kontrollerar bland annat:

 • underlagstak
 • tätskikt
 • takplåt och plåtarbeten
 • hängrännor
 • generell taksäkerhet

En solcellsbesiktning med muskler tack vare detaljerade referenser

När vi besiktigar solceller utgår vi alltid från gällande lagar, regler och instruktioner. Varje felnotering vi gör får en tydlig referens så solcellsinstallatören kan läsa innantill vad som gäller. Det gör att våra solcellsbesiktningar blir väldigt starka och entreprenörer har svårt att motsätta sig resultatet. Väljer du Solsäker för din besiktning får du alltså inte bara en högt meriterad och kompetent besiktningsman utan även ett besiktningsutlåtande som till hög grad garanterar att din solcellsleverantör åtgärdar felen.

Vanliga frågor och svar

Se alla
Jag har ett högt hus, hur kommer ni upp?

Taksäkerhet är så klart jätteviktigt i vårt arbete. Vi följer både Arbetsmiljöverkets regler samt Boverkets byggregler. Det innebär följande:

 • För hus med fasadhöjd fyra meter eller lägre räcker det med en lös stege som går att säkra mot takfoten. Hit hör de flesta villor.
 • Vid fasadhöjd mellan fyra och åtta meter bör det finnas fasta uppstigningsmöjligheter antingen utvändigt (fasadstege) eller invändigt (taklucka).
 • När fasadhöjden överstiger åtta meter bör det finnas en invändig uppstigningsanordning (tak- eller vägglucka).

I de två senare fallen går det även att lösa åtkomst till taket via exempelvis entreprenörens byggställning om den finns kvar eller en skylift. Kostnaden för skyliften tillkommer ju dock.

Enligt arbetsmiljöreglerna har vår besiktningsman en personlig fallskyddsutrustning som han alltid använder vid arbete på tak.

När får jag det skriftliga utlåtandet från min besiktning av solcellerna?

Vi mejlar utlåtandet till dig så fort vi kan, oftast redan dagen efter besiktningen. Sker besiktningen på en fredag får du som regel utlåtandet efter helgen. Vårt mål är alltid att du ska ha ditt utlåtande senast inom fem arbetsdagar.

Brukar leverantören åtgärda fel ni hittar vid besiktningen?

Ja, det gör de som regel.

Vi brukar säga att våra solcellsbesiktningar har muskler eftersom de helt bygger på gällande lagar, regelverk och instruktioner. Varje felnotering vi gör har en tydlig referens till aktuell bestämmelse där entreprenören kan läsa innantill vad som gäller. Det gör att våra solcellsbesiktningar blir väldigt starka och svåra att säga emot.

Har en installatör åsikter om en notering vill vi dessutom gärna att de hör av sig direkt till oss så vi kan motivera och förklara felet närmare. Efter en sån dialog är det svårt att slingra sig ur en åtgärd.

Med det sagt finns det tyvärr enstaka tillfällen när installatören ändå vägrat att följa besiktningsresultatet. Ingen bransch kan svära sig helt fri från oseriösa aktörer och speciellt inte solcellsbranschen som ökat så snabbt de senaste åren. Ditt besiktningsutlåtande är oavsett din bästa vän om du tar ärendet vidare. Utlåtandet bevisar att du har rätt och att entreprenören vägrar följa gällande regler.