Besiktningsman på tak med solpaneler.

Besiktning av solceller på villatak

Vi besiktar din nya eller befintliga solcellsanläggning så du kan känna dig trygg med att den är säker, att du fått vad du blivit lovad och att dina garantier gäller.

Vår vanligaste tjänst är besiktning av solceller ovan villatak men vi hjälper även dig som installerat ett soltak med integrerade solceller.

Det ingår i solcellsbesiktningen

Våra solcellsbesiktningar omfattar över 100 kontrollpunkter. Vi kontrollerar varje detalj av din solcellsanläggning så den uppfyller elinstallationsreglerna, boverkets byggregler, tillverkarnas anvisningar och avtalet med din leverantör. Nedan kan du mer djupgående se vad som undersöks när vi besiktar dina solceller.

Takfäste för monteringssystem till solceller.

Tak & infästning

Att ditt tak är lämpligt för en solcellsinstallation är så klart grundläggande för att din nya anläggning ska kunna sitta uppe och producera solel under lång tid. Dessutom är infästningen i taket ett kritiskt moment som måste bli rätt för att takläckage eller för tidigt åldrande av taket inte ska uppstå. Tyvärr är allt inte åtkomligt när solpanelerna väl sitter på plats varför granskning av egenkontroller är speciellt viktigt.

Vi kontrollerar bland annat:

 • takets allmänna skick
 • för solpanelerna bärande konstruktion
 • takinfästningar
 • fuktskydd vid infästningar och håltagning
 • förekomst av kringliggande objekt (exempelvis träd)
 • egenkontroller
Besiktningsman på gångbrygga, säkrad med lina.

Taksäkerhet

När du installerar solceller är det extra angeläget att taksäkerheten kring solcellerna är genomtänkt för att minimera skador på såväl person som egendom. Det måste självklart vara möjligt att se över och underhålla såväl din solcellsanläggning som ditt tak under de (minst) 25-30 år solpanelerna sitter uppe.

Vi kontrollerar bland annat:

 • åtkomst till övriga takinstallationer
 • snörasskydd
 • förankringsanordningar
 • takstege och takbrygga
Solcellspaneler på villatak

Solpaneler

Dina nya solceller ska självklart vara hela och rena utan repor eller andra skador. Korrekt monterade solpaneler är fundamentalt för att yttre faktorer (som vindbyar, snö, fukt och höga temperaturer) inte ska kunna skada varken solcellerna eller ditt tak. Solpanelerna ska även vara testade av tillverkaren och vid behov bör optimerare vara projekterat för anläggningen.

Vi kontrollerar bland annat:

 • monteringsskenor och fästen
 • solpanelernas skick, placering och orientering
 • skuggning
 • luftspalt
 • snö- och vindlastberäkningar
 • flashlista och egenkontroller
Likströmskablar från solcellspaneler dragna genom ventil i källarvägg.

Kablage och kopplingsutrustning (DC)

Helt grundläggande för en solcellsinstallation är att kablaget från solpanelerna till växelriktaren är av rätt typ och förlagt korrekt så vind, snö etcetera inte kan skada installationen eller så gnistbildning och brand inte uppstår på grund av exempelvis glappkontakt. Eftersom en del av kablaget gömmer sig under solpanelerna är granskning av egenkontroller extra viktigt även här.

Vi kontrollerar bland annat:

 • balansering av strängar och underblock
 • kopplingslådor och frånskiljare
 • typ av kablar och komponenter
 • förläggning av kablage
 • tätning vid kabelgenomföringar (klimatskal, ångspärr, brandcell)
 • egenkontroller
Växelriktare och elcentral på källarvägg.

Växelriktare med kringutrustning

Växelriktaren som omvandlar likströmmen solcellerna producerar till den växelström du använder i ditt hus är själva hjärtat i din solcellsanläggning. Den ska vara lämpligt dimensionerad samt placerad, och installationen kring växelriktaren ska självklart följa elinstallationsreglerna för att vara säker.

Vi kontrollerar bland annat:

 • växelriktarens placering
 • växelriktarens dimensionering och funktion
 • övervakningslösning
 • lastfrånskiljare och frånskiljare
 • överspänningsskydd
 • funktionsutjämning eller isolationsövervakning
Elmätare och varningsskylt för solcellsanläggning.

Anslutning mot elanläggning (AC)

Rätt typ av elmaterial förlagt och kopplat på rätt sätt är fundamentalt för att en elanläggning ska uppfylla elsäkerhetskraven. Speciellt viktigt är det också att planera anslutningen mot husets befintliga elanläggning så kablaget in i huset inte överbelastas av för stora strömmar. Den befintliga elanläggningen dimensionerades ju troligen inte för att det senare skulle gå att ansluta en solcellsanläggning.

Vi kontrollerar bland annat:

 • anslutningens elkonstruktion
 • huvudbrytare och överströmsskydd (säkring)
 • kopplingsutrustning
 • typ av kablar och komponenter
 • förläggning av kablage
 • tätning vid kabelgenomföringar (klimatskal, ångspärr, brandcell)
Tre varningsskyltar för produktionsanläggning.

Märkning

Märkning av kablar och elutrustning ska ske genom hela installationen, från solcellerna på taket fram till anslutningen mot husets befintliga anläggning samt på byggnad där anläggningsdelar finns installerade. Externa parter som exempelvis brandkår, sotare och hantverkare ska direkt kunna se att det finns en solcellsanläggning i drift. Det är livsviktigt eftersom solcellernas elproduktion inte går att stänga av så länge solen skiner på dem.

Vi kontrollerar bland annat:

 • märkning av kablar och komponenter
 • varningsskyltar vid elutrustning
 • varningsskyltar på byggnad
Dokumentation över solcellsinstallation.

Dokumentation

När din solcellsinstallation är färdigställd ska entreprenören överlämna viktiga dokument och underlag till dig. Det är värdehandlingar som visar av vem samt hur arbetet är utfört. Det är viktigt att all dokumentation finns och är korrekt för att du ska kunna verifiera installationen samt uppvisa dem vid en eventuell försäljning, alternativt i ett garanti- eller försäkringsärende.

Vi kontrollerar bland annat:

 • snö- och vindlastberäkningar
 • egenkontroller
 • stränglayout
 • flashlista
 • installations- och monteringsanvisningar
 • garantidokument
Solcellsbatteri i förråd.

Tillval: Batteri, elbilsladdare och ödriftfunktion

Har du valt att lägga till batteri och/eller laddstolpe för elbil till din solcellsanläggning besiktar vi självklart även att dessa delar uppfyller elsäkerhetsreglerna och har utförts enligt ditt avtal med entreprenören. Detsamma gäller om du valt en anläggning med ödriftfunktion som alltså levererar el till huset även när det blir strömavbrott.

Vi kontrollerar bland annat:

 • tillval installerade enligt kontraktshandlingar
 • lastfrånskiljare och överströmsskydd (säkring)
 • kopplingsutrustning
 • typ av kablar och komponenter
 • förläggning av kablage
Solcellspaneler integrerade i plåttak på villa.

Vid soltak med integrerade solceller

Vi hjälper även dig som installerat ett soltak med integrerade solceller. Förutom ovan nämnda delar ska så klart hela takkonstruktionen vara korrekt utförd. Taket är husets viktigaste klimatskal och en stor del av husets karaktär. Det ska självklart vara snyggt utfört i enlighet med branschreglerna och ditt avtal med leverantören.

Vi kontrollerar bland annat:

 • underlagstak
 • tätskikt
 • takplåt och plåtarbeten
 • hängrännor
 • generell taksäkerhet
 • eventuella takkupor

Därför ska du besikta dina solceller

I jämförelse med den totala installationskostnaden är solcellsbesiktningen en billig försäkring för såväl person som plånbok.

Som synes finns det många anledningar att besikta dina nya solceller. I grunden handlar det om att verifiera att solpanelerna fungerar optimalt och att hela anläggningen är säker. Solpaneler levererar starkström så en felaktigt utförd anläggning kan i värsta fall orsaka allvarlig person- och egendomsskada genom elchock eller brand. Det är inte heller roligt att ha investerat mycket pengar i en anläggning som inte levererar den el den ska på grund av en bristfällig installation.

I och med de senaste årens kraftigt ökade efterfrågan på solceller har antalet installatörer växt rekordsnabbt. Vid snabbt tillväxt är växtvärk normalt men tyvärr innebär det att det finns installationsbrister och säkerhetsbrister i många nya solcellsanläggningar. Just därför är det extra viktigt med en solcellsbesiktning. I värsta fall står du där med en nitlott, vilket kanske inte visar sig förrän 10 år senare när din garanti på installationsarbetet gått ut. Att behöva dra om kablar, byta ut paneler eller laga taket känns nog rätt surt när bara en tredjedel av anläggningens livstid passerat. Eller vad sägs om att stå med skämsmössan i hand när du säljer huset och din köpare gör en besiktning där en massa fel uppdagas.

Tillfällen när du bör göra en solcellsbesiktning

Enklast är att göra en slutbesiktning av dina solceller direkt vid installationen då entreprenören redan har dig i rullarna och vill ha betalt för sitt arbete. Näst bäst är att göra en statusbesiktning av din solcellsanläggning i dag. Vänta inte tills problemen blir så påtagliga att stora insatser krävs, eller ännu värre, tills din leverantör lagt ner eller gått i konkurs.